NOVOSTI

Završen projekt Pepe i prijatelji

Projekt Pepe i prijatelji nastavak je na naš dugogodišnji preventivni program koji se prije zvao Rastimo zajedno, a obuhvaća četiri glavne aktivnosti: preventivne radionice u 4., 5. i 6. razredima OŠ Vladimira Nazora Pazin, Savjetovalište Kod Pepea, Boravak plus i tiskanje promotivnih materijala i brošure. Preventivni program provodimo već petu godinu zaredom, a ove godine bio je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, Istarske županije i Grada Pazina.

DND Pazin je projekt ostvario u partnerstvu s Udrugom Veliki mali čovjek, a u suradnji s Osnovnom školom Vladimira Nazora Pazin, Gradom Pazinom, Centrom za socijalnu skrb Pazin, Gradskom knjižnicom Pazin i Dječjim vrtićem Olga Ban Pazin.

Glavni cilj projekta bio je prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju djece kroz  poučavanje o zdravlju, unutarnjoj, vanjskoj i socijalnoj ekologiji, senzibilizacija na kritičnost u razmišljanju, različitost i toleranciju te kreativnom pristupu rješavanju problema djece kroz preventivne radionice.

Na kraju svakog ciklusa produkti i metode rada prezentirani su ostaloj djeci i javnosti. Kroz preventivne radionice u ovoj školskoj godini prošlo je oko 300 djece četvrtih, petih i šestih razreda OŠ Vladimria Nazora Pazin i Područne škole Trviž, kroz rad Savjetovališta prošlo je desetero djece, a kroz rad Boravka plus oko 50 djece.

Preventivne radionice podijeljene su u tri modula:

Modul 1. je namijenjen za četvrte razrede, a zove se Tko sam ja?. Zadaci ovoga modula su obratiti pozornost djeteta na vlastite potrebe i kvalitetu života, razvijati pozitivnu sliku o sebi, osjećaj vlastite vrijednosti i ljudskog dostojanstva, razvijati autonomnost u ponašanju i učenju, učiti preuzeti odgovornost za svoje postupke. Nakon završetka radionica održana je prezentacija rada u hodnicima škole za djecu od 1. do 3. razreda te ostale uzvanike.

Prva radionica "Ja"
Prva radionica “Ja”
Prva radionica "Ja"
Prva radionica “Ja”
Prva radionica "Ja"
Prva radionica “Ja”
Prva radionica "Ja"
Prva radionica “Ja”
Druga radionica "Moje skrovito mjesto"
Druga radionica “Moje skrovito mjesto”
Druga radionica "Moje skrovito mjesto"
Druga radionica “Moje skrovito mjesto”
Druga radionica "Moje skrovito mjesto"
Druga radionica “Moje skrovito mjesto”
Druga radionica "Moje skrovito mjesto"
Druga radionica “Moje skrovito mjesto”
Druga radionica "Moje skrovito mjesto"
Druga radionica “Moje skrovito mjesto”
Druga radionica "Moje skrovito mjesto"
Druga radionica “Moje skrovito mjesto”
Treća radionica "Anđelići"
Treća radionica “Anđelići”
Treća radionica "Anđelići"
Treća radionica “Anđelići”
Treća radionica "Anđelići"
Treća radionica “Anđelići”
Treća radionica "Anđelići"
Treća radionica “Anđelići”
Treća radionica "Anđelići"
Treća radionica “Anđelići”
Četvrta radionica "Izrazi"
Četvrta radionica “Izrazi”
Četvrta radionica "Izrazi"
Četvrta radionica “Izrazi”
Četvrta radionica "Izrazi"
Četvrta radionica “Izrazi”
Četvrta radionica "Izrazi"
Četvrta radionica “Izrazi”
Četvrta radionica "Izrazi"
Četvrta radionica “Izrazi”
Četvrta radionica "Izrazi"
Četvrta radionica “Izrazi”

Za pete razrede namijenjen je Modul 2.: Sukob. Zadaci drugog modula temelje se na prepoznavanju problema, njihovog strukturiranja i kreativnog rješavanja problema. Zato je taj modul usmjeren na razumijevanje sukoba kao produktivnog procesa, kao priliku za bolje razumijevanje međuljudskih odnosa, usmjeren na razvijanje sposobnosti kreativnog rješavanja sukoba i ovladavanja postupcima i tehnikama nošenja s vlastitim negativnim emocijama (ljutnja, bijes). Za kraj je također održana prezentacija rada. Za prezentaciju radionica djeca su po školi i u gradu dijelili bedževe s porukom koju su nakon svake radionice složili od različitih materijala (vuna, kocke, komadići tkanine, slamčice, čepovi boca), a koju se fotografiralo i nakon toga printalo za bedž. Bedževe su djece sama izrađivala na jednoj od radionica.

Modul 3. namijenjen je šestim razredima, a tema je Suradnja i tolerancija. Trećim modulom završavamo niz radionica. On je trajao 4 sata sa završnom prezentacijom onoga što smo stvorili i naučili. Završni modul temelji se na aktivnostima koje traže suradnju među djecom čime razvijaju sposobnosti i vještine komunikacije i kooperacije. Težilo se da komunikacija na radionicama bude višesmjerna, dakle ne samo među voditeljima i djecom, nego i među djecom međusobno. Modul ima zadatak učenje razlikovanja natjecanja i suradnje. Kako je glazba idealno područje za snažno poticanje pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti, zajedništva i snošljivosti, ona može dati snažan doprinos rastućoj potrebi poticanja i izgradnje kulture nenasilja među školskom djecom, odlučili smo se za tu metodu. S djecom svih razreda proveli smo radionice o toleranciji na kojima je svaki razred osmislio jedan stih. Nakon toga smo pjesmu uglazbili i montiralil video spot kojeg smo snimali sa svim 6. razredima OŠ Vladimira Nazora Pazin. Video spot za pjesmu veseo budi možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=-TarM2wXk-Q

Osim opisanih radionica, projekt je obuhvaćao i Boravak plus, za djecu putnike koja čekaju autobus. Boravak plus održavao se svaki dan od 13,00 do 15,00 sati. Djeca su na Boravku plus mogla pisati domaću zadaću, igrati se, biti uključeni u razne radionice. U školskoj godini 2013./2014. kroz Boravak plus prošlo je pedesetak djece.

Savjetovalište Kod Pepea održavalo se jednom tjedno, a kroz rad Savjetovališta prošlo je desetak djece. Djeca su dolazila kako bi podijelila svoje doživljaje, prepričala situacije iz svojega života u školi, s prijateljima, kod kuće, te kako bi raspravila o njima međusobno, uz pomoć voditeljica. Pogotovo su se djeca zadržavala na razgovorima o onim događajima u kojima nisu sigurna da li su pravilno postupila.“ Kod Pepea“ se kroz igru u zatvorenom ili na otvorenom prostoru razvijalo komunikacijske i socijalne vještine, te se poticalo  socijalno i emocionalno sazrijevanje. Naglašeno se vodila briga o razvoju dječjeg samopoštovanja i samopouzdanja, kao i tolerancije, razumijevanja i prihvaćanja ponašanja drugih.