NOVOSTI

Započeo projekt „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“ u OŠ Vladimira Nazora Pazin!

Dnd Pazin je u suradnji s Osnovnom školom Vladimira Nazora iz Pazina, u sedmim razredima matične škole te područnoj školi Trviž započeo s novim ciklusom radionica prevencije ranog pijenja među mladima.

Projekt se uzastopno provodi već nekoliko godina u sedmim razredima. Na četiri radionice koje se održavaju u blok satu sedmaši uče o pojmovima akutnog pijanstva, stadijima alkoholizma i apstinencijskoj krizi. Kroz grupni rad sedmaši raspravljaju o posljedicama uporabe alkohola i drugih opojnih sredstava na pojedinca i njegovu okolinu kao i o povezanosti samopoštovanja s uporabom alkohola.

Na kraju provedenih radionica planira se održati roditeljski sastanak u svakom razredu na kojem će biti prezentiran sadržaj radionica kao i intervju s učenicima u kojem oni prezentiraju stečeno znanje.

Radionice provode psihologinje Tina Gregorović Hlušička, Karla Breščić i Iva Gortan, pedagoginja Lea Ferlin, socijalna pedagoginja Letizia Gržinić i profesorica hrvatskog jezika i književnosti Roberta Špoljarić.

Projekt “Rano pijenje mladih i njegova prevencija” je financijski podržan sa strane Grada Pazina i Istarske županije – Regione Istriana.