NOVOSTI

Prva edukacija za osobe koje rade s mladima u projektu Pazi(n)! mladi

U utorak, 17. te četvrtak, 26. studenog u sklopu ERASMUS+ KA3 projekta “Pazi(n)! mladi: Pazi(n) mladi! : jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini” održana je prva edukacija za osobe koje rade s mladima.

Iako je održavanje ove aktivnosti planirano uživo za početak studenog, zbog novih radnih i životnih okolnosti vezanih uz pandemiju koronavirusa, provoditelj, partneri i sudionici donijeli su odluku o održavanju u virtualnom svijetu.

Edukaciju “Rad s mladima – oblici, načela i prilike” vodila je Aleksandra Lera iz Volonterskog Centra Istra, a sudjelovale su osobe koje rade s mladima na području Pazina – članovi DND -a  Pazin, Centra za mlade Alarm Pazin te predstavnici Grada Pazina.

Nakon izražavanja svojih pitanja, ideja i očekivanja u radu s mladima, sudionici su uz interaktivne virtualne alate i vodstvo Aleksandre, diskutirali o profesionalnoj etici rada s mladima, izazovima te vrijednostima i kompetencijama omladinskih radnika. Na kraju radionice u utorak, na konkretnim su primjerima sličnih projekata, planirali provedbu radionica s mladima te dijaloga s donositeljima odluka u Pazinu, predviđajući izazove i jake strane njihovog rada, uz analizu specifičnosti udruga i sredine u kojoj djeluju.

Edukacija je završila u četvrtak, zajedničkom evaluacijom, ispunjavanjem Youth Passa i planiranjem nove edukacije u sklopu projekta.