Mjesečni arhivi: srpanj 2014.

Poziv građanima na dostavu prijedloga komunalnih akcija

Logo_projekta_final
Grad Pazin poziva sve građane i građanke grada Pazina i mjesnih odbora da do 31.07.2014. dostave svoje prijedloge malih komunalnih akcija za koje smatraju da se trebaju financirati iz gradskoga proračuna u 2015. godini. Svi građani koji imaju prijedlog komunalne akcije mogu svoj prijedlog poslati e-mailom na komunalni.planiranje@pazin.hr. Kod prijave komunalne akcije dovoljno je opisati što bi se trebalo napraviti igdje (lokacija), uz obrazloženje zbog čega to smatrate važnim za područje vašeg mjesnog odbora ili dijela mjesnog odbora.

Što je komunalna akcija?   Gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom, npr. manji dijelovi mjesne mreže za priključke; zelene površine, parkovi i dječja igrališta; putovi, sporedne ceste i nogostupi; kulturni, sportski i drugi javni objekti.

Prikupljene prijedloge će gradski službenici analizirati i uz svaki prijedlog pripremiti pojašnjenja, primjerice: da li je prijedlog u nadležnosti Grada, da li je prijedlog izvediv – s obziron na trošak provebe, potrebnu dokumentaciju, potrebne dozvole i slično (…).

Tijekom rujna i listopada organizirat će se po jedna javna tribina u svakom mjesnom odboru (Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Lindar, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask, Zarečje) i četiri tribine u Pazinu (Centar, Buraj, Drščevka, Dubravica) na kojoj će građani moći raspravljati o svakoj od predloženih akcija i na kraju glasati za onu koju smatraju najvažnijom – prioritetom za realizaciju u 2015. godini. Grad Pazin se obvezuje odabranu komunalnu akciju uvrstiti u proračun i realizirati u narednoj godini.

Grad Pazin u partnerstvu s udrugom GONG i Društvom Naša djeca Pazin, a u suradnji sa Udrugom Gradova i Institutom za javne financije provodi ovaj projekt kojemu je cilj uključiti građane u donošenje odluka, i to na primjeru donošenja proračuna za narednu godinu.

Projektom se žele osnažiti kapaciteti svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju.

 Više o projektu i gradskom proračunuhttp://proracun.pazin.hr/

Projekt se financira kroz program „Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession Assistance, 2007HR05IPO001: Support Structures for CSOs at the Regional Level“Projekt se financira kroz program „Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession Assistance, 2007HR05IPO001: Support Structures for CSOs at the Regional Level“

Preuzeto s www.pazin.hr

Projekt Kap u moru

Projekt Kap u moru nastavak je preventivnog programa Pepe i prijatelji – Rastimo zajedno, čije radionice provodimo u OŠ Vladimira Nazora Pazin. Ovim projektom područje prevencije proširili smo i izvan škole, odnosno i na slobodno vrijeme djece. Projekt je obuhvaćao djecu od 3 do 15 godina s područja Grada Pazina. Osnovne aktivnosti koje su se provele u sklopu projekta su radionice: Dramska radionica – Pričaonica, Glazbena svaštaonica- Mali zbor, Likovna radionica, Mali istraživači, Breakdance radionica; Boravak plus za djecu putnike koja čekaju prijevoz kući te Savjetovalište Kod Pepea. Projekt smo proveli u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Pazin koja je održavala Dramske radionice – Pričaonice. Projekt je proveden u školskoj godini 2013./2014., a opći cilj projekta je bio prevencija nepoželjnih ponašanja kod djece kroz različite radionice koje djeca sama odabiru i na taj način imaju motivaciju da svoje sposobnosti i znanja razvijaju u poželjnom smjeru.  Nastavi čitati Projekt Kap u moru

Završeni projekti NE želim odustati i NE želim odustati plus

U rujnu 2013. godine DND Pazin započelo je s projektom NE želim odustati. Projektom se je zaposlilo dvije asistentice u nastavi, a financiran je bio sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Nakon završetka projekta, krajem prosinca 2013., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je projekt do kraja školske godine 2013./2014. U siječnju 2014. prijavili smo se na još jedan natječaj Ministarstva kojim smo zaposlili još dvije asistentice u nastavi. Projekt je bio sufinanciran i sredstvima Grada Pazina. Cilj projekta je bio osigurati bolju socijalnu uključenost učenika u školi. Obuhvaćeni su bili učenici s teškoćama socijalne integracije koji su uvjetovani odgojnim i socijalnim čimbenicima zbog kojih imaju izražene poteškoće u  ponašanju. Projekti su uspješno završeni krajem lipnja.